Kategorier
Økonomi

Strømavtaler

Strøm er en veldig viktig del av det vi gjør hver dag. Uten strøm blir det vanskelig å utføre de fleste jobber. Det er også vanskelig å utføre mange basisfunksjoner. Derfor er det også viktig at du tar ansvar for din strømavtale. Den må være så billig som mulig. Strøm er strøm. Vi ser litt på hvordan disse avtalene er strukturert. 

Fastpris

En typisk og populær mekanisme i strømavtalene er fastpris. Det betyr at du inngår en kontrakt med din strømleverandør om hvor mye du skal betale for hver kilowatt. Du betaler et satt beløp. Når du inngår fastprisavtaler er det også bindingstid. Du må ofte binde deg til for eksempel 1 år. Det er opplagt at du betaler litt mer for å ha vissheten om at du betaler en fast sum per kilowatt. 

Spotpris

Ovenfor så vi på fastpris som en avtale om pris. Alternativet til fastpris er spotpris. Spotpris betyr at du ikke setter en fast pris på hver kilowatt time, men at du heller avtaler med strømleverandøren at du lar prisen følge markedet. På denne måten vil du være sårbar for variasjoner i markedet. Når det er sagt viser statistikken at det har kostet i snitt 4 øre mer per kilowatt time å avtale fastpris enn å inngå avtaler om strømleveranse på spotpris. Det er med andre ord et valg som du må ta. 

Variabel pris

Variabel pris er en av de mest populære avtalene i markedet. Denne prisen er en kombinasjon av fast og variabel pris på den måten at her lar leverandøren prisen følge markedet, men samtidig plikter leverandøren å informere om endringer i prisen to uker i forveien. Du får med andre ord en avtale som forsinker markedsprisen med 2 uker, som gjør at du får litt mer handlerom når du ønsker å gjøre noe. 

Innkjøpspris

Denne avtalen har blitt en populær avtale da avtalen følger markedet time for time. På denne måten er denne i teorien den billigste avtalen på markedet. Trenger du en billig strømavtale vil en innkjøpspris avtale være avtalen for deg. 

Timespot

Dette er en forbedret utgave av innkjøpspris. Timespot er en mer nøyaktig måte å måle strømforbruket og betale per time på grunn av nye målere som ble innført i 2019. På denne måten er timespot en bedre og mer nøyaktig utgave av innkjøpspris. 

Plusskunde

Det som er skikkelig gøy med strøm er at du også kan produsere din egen strøm. Du kan med andre ord lage strøm til egent forbruk og i tillegg mate inn maksimum 100kw strøm i nettet til en hver tid. Du kan med andre tjene penger på å lage strøm for deg selv. Her kan strøm fra vann eller vind være et eksempel eller så har du kanskje mye sol som du kan få litt valuta for. Her er det bare å se på prosjekter.