ENOVA må åpne for støtte til lavenergivinduer

Innholdsfortegnelse

Norge har lenge vært ledende når det gjelder bærekraft og miljøansvar. Gjennom etater som ENOVA, kan både private huseiere og eiendomsselskaper søke en rekke tilskudd og insentiver som gjør det langt rimeligere å gjøre grønne valg. 

Enova tilbyr i dag tilskudd for alt fra vannbåren varme i gulv, til solceller på taket og varmepumper. Alle tiltakene er utformet for å redusere energiforbruket, senke strømregningen og redusere Norges karbonavtrykk. 

Hva er ENOVAs rolle?

ENOVA er et statlig foretak som eies av Klima- og miljødepartementet. ENOVA har gjennom mange år spilt en sentral rolle i arbeidet med å fremme bærekraftige energiløsninger og reduksjon av klimagassutslippene i Norge. 

ENOVA gir økonomisk støtte til en rekke energibesparende tiltak, blant annet til installasjon av balansert ventilasjon, solcelleanlegg og væske til vann varmepumpe. For at man skal kunne søke om tilskudd, må man først ha utført arbeidet slik at man kan legge fram kvitteringer på arbeid og materialer i ENOVA søknad. 

Økonomiske insentiver og tilskudd 

Et av de viktigste oppgavene til ENOVA er å gi støtte til ulike miljøvennlige tiltak for private husholdninger. Til tross for at det er en rekke flotte tiltak man kan søke ENOVA støtte for, er dessverre ikke lavenergi vinduer en del av programmet. 

Kommunal støtte til energivennlige vinduer

Enova gir pr i dag ikke økonomisk støtte til utskifting av gamle vinduer med moderne lavenergivinduer. Det finnes likevel muligheter for tilskudd, men det kan avhenge av hvor i landet man bor.

Enovas miljøstøtteordninger

Enova støtter en rekke miljøvennlige tiltak for private husholdninger, inkludert balansert ventilasjon, solcelleanlegg og væske-til-vann varmepumper. 

Lavenergivinduer er derimot et smart miljø- og kostnadsbesparende tiltak som anbefales av Enova, men som man inntil videre ikke kan søke om tilskudd for. Det er dog flere kommuner som har innført tilskudd på kommunalt nivå. Slik blant annet Oslo kommune har gjort. 

Oslo kommune har en egen støtteordning for huseiere, borettslag og sameier som velger å gå for utskifting av gamle vinduer med nye lavenergivinduer.

Søk støtte fra Oslo Kommune

Oslo kommunes støtteordning er relativt ny og tilskuddsordningen gir både private husholdninger og borettslag/sameier muligheten til å søke om støtte ved etterisolering og bytte av vinduer. For privatpersoner kan støttebeløpet være opptil 200 000 kroner for private husholdninger, mens borettslag og sameier kan få innvilget støtte på opptil 1,8 millioner kroner.

Hvem kan søke støtte og hva kreves?

For å kunne søke om støtte fra Oslo kommune til etterisolering og bytte av vinduer, må følgende kriterier oppfylles:

  • Søkergruppe: Private husholdninger, borettslag, eller sameier.
  • Lokasjon: Eiendommen må være registrert i Oslo kommune.
  • Isolasjonseffekt: De nye vinduene må oppfylle et visst minstekrav til isolasjonseffekt.
  • Dokumentasjon: Arbeidet må kunne dokumenteres på en tilfredsstillende måte.

For alle som bor i Oslo og eier bolig, er dette en gylden mulighet til å gjøre boligen din mer energieffektiv og miljøvennlig, samtidig som du kan få betydelig økonomisk støtte til prosjektet.

For mer informasjon om hvordan du kan søke og detaljerte kriterier, anbefaler vi at du besøker Oslo kommunes nettsider eller kontakter kommunens energi rådgivningstjeneste. 

Initiativet er et viktig steg i arbeidet med å redusere energiforbruket og øke miljøbevisstheten blant Oslos innbyggere. Vi kan bare håpe at både ENOVA og andre norske kommuner følger etter. 

ENOVA bør gi støtte til vindusutskifting

Om Norge skal nå sine klimamål må ENOVA få utvidet budsjettet slik at de også kan gi støtte til lavenergi vinduer. ENOVA tilbyr allerede en rekke gode støtteordninger for norske huseiere, men mye av støtten gis kun til prosjekter av betydelig kostnad. 

Det er ikke alle som har mulighet for å installere balansert ventilasjon, solcelleanlegg eller væske-til-vann varmepumper. 

Vinduer derimot, kan de aller fleste bytte om de får om så et mindre tilskudd fra ENOVA. Om Norge fortsatt skal kunne krone seg som en leder innen miljøtiltak i det private, må vi tilby incentiver for huseiere til å bytte ut gamle vinduer med energieffektive alternativer nå! 

Dette er en enkel strategi og vil ikke bare bidra til å nå landets miljømål, men også gi betydelige fordeler for boligeiere og byggebransjen. 

Miljømessig gevinst 

Gamle vinduer er en enorm kilde til energitap, noe som fører til høyere energiforbruk til oppvarming og kjøling. Energieffektive vinduer vil reduserer dette tapet betydelig ved å gi bedre isolasjon, noe som igjen bidrar til å opprettholde en stabil temperatur inne i norske hus og hjem. 

Ifølge det amerikanske energidepartementet kan oppgradering til energieffektive vinduer spare huseiere for 12-33 % av de årlige oppvarmings- og kjølekostnadene. I Norge, hvor oppvarming er en stor energikostnad på grunn av det kalde klimaet, vil disse besparelsene være betydelige. 

Ifølge ENOVA selv vil besparelsen per m2 vindu være 120 kWh/år, eller 120,- kr/år, om man bytter fra gamle 2 glass m.luft vindu, til vinduer iht. TEK 10. 

Det er ironisk at vi har denne kunnskapen med at myndigheten på samme tid ikke gir ENOVA ekstra støtte. 

Økonomiske fordeler

Insentivering av vindusutskifting vil også stimulere den økonomiske aktiviteten innen bygg- og anleggsbransjen, samt industrien som begge vil oppleve økt etterspørsel etter høyeffektive vinduer og installasjonstjenester. 

Dette kan skape arbeidsplasser og fremme teknologiske fremskritt i byggevareindustrien. I tillegg vil reduksjonen i energiberegningen gi huseierne mer å rutte med, noe som igjen vil kunne medføre at de har økonomiske krefter til å gjennomføre andre grønne tiltak i sine hjem.